Avtalevilkår ved kjøp av strøm fra Ren Røros Strøm as

Generelt for leveransen gjelder betingelsene gitt i Energi Norges Standard kraftleveringsavtale,   av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet.

Ved bestilling gis Ren Røros Strøm AS fullmakt fra kunden til å:

  • Innhente og lagre nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte/opprette ny strømleveranse.
  • Foreta leverandørbytte, og dermed avslutte avtalen med nåværende kraftleverandør
  • Melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Ren Røros Strøm as i samsvar med fullmaktene over, blir kunden selv part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Ren Røros Strøm as gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for leveranse til den nye adressen
  • Innhente måleverdier fra Elhub.
  • Foreta kredittvurdering. Ren Røros Strøm AS har rett til å avslå/avslutte leveranse dersom kredittvurdering tilsier det.

Priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift og elsertifikat. Les om elsertifikater her

REN miljøkraft gjelder for kunder som bruker under 50000 kWh/år.

Nordpool spotpris finner du her.  Merk at dette er priser uten påslag, elsertifikat og mva. og at du må velge priser i NOK.

Prisjustering skjer ved eventuelle endringer i offentlige og myndighetspålagte avgifter, og i henhold til de kostnader som påløper ved oppdekning av elsertifikater
Prisjustering kan foretas umiddelbart etter kunngjøring på våre nettsider.

Det tas forbehold om pålegg utenfor Ren Røros Strøm AS sin kontroll. 
Nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Bytte av kraftleverandør skjer normalt 5-8 dager etter at Ren Røros Strøm AS har mottatt bestilling fra kunden.

Ren Røros Strøm AS er ikke en landsdekkende kraftleverandør og vi tar forbehold om at vi ikke leverer kraft i alle nettområder.

Fakturering skjer som hovedregel etterskuddsvis månedlig. Dersom målepunktet ikke er timemålt faktureres Nordpool spotpris med gjennomsnittlig månedspris.

Avtalene Fastpris og Vinterfastpris kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri ved å dekke Ren Røros Strøm AS sitt tap som følge av oppsigelsen. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 200,- pr gjenstående måned.

Kunden er selv ansvarlig for ev bruddgebyr fra tidligere strømleverandør.

Ved samtykke får kunden informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Ren Røros-konsernet pr e-post, sms og sosiale medier. Samtykket er gyldig inntil avmelding, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. Samtykket kan når som helst tilbaketrekkes. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Ren Røros Strøm as.

Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Angrerett

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til Ren Røros Strøm as innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

Last ned angrerettsskjema her

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss på 72 41 48 00, eller på epost: kundeservice@rev.no

Ren Røros

Ren Røros (tidl. Røros E-verk) er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Rørossamfunnet, eies av Rørossamfunnet og leverer sine produkter til Rørossamfunnet.

Les videre...

Ren Røros RGB

Komme i kontakt med oss

Osloveien 16B, 7374 Røros

Postboks 305, 7361 Røros

72 41 48 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Røros E-verk, Postboks 305, 7361 Røros | Tlf 72 41 48 00 | Faks 72 41 48 01 | E-post | Org. nr. 915591302