Aksjeopplysninger

og aksjetransport

AKSJER I REN RØROS AS

Søndag 2. juni 1912 ble selskapet konstituert, lover vedtatt og styre valgt. Det var 70 huseiere i Røros Bergstad som da var eiere. Først i 1977 kom Røros kommune inn på eiersida i selskapet fordi staten krevde offentlig eierandel i selskapet for å gi evigvarende konsesjon til Kuråsfossen kraftverk.  Røros kommune og abonnentene i REV eide 50 % av aksjene hver frem til i 1986. Da ble kommunens eierandel økt til 66,67 % prosent for å innfri kravet om et 2/3 offentlig eierskap for å få fornyet konsesjon på Kuråsfossen kraftverk uten tidsbegrensning.

Selskapets aksjekapital er på kr. 3 227 100,- fordelt på 32 271 aksjer, hver pålydende kr. 100,- fullt innbetalt og lydende på navn

Aksjene er delt i to klasser således:
•    10 691 A-aksjer som bare kan eies av privatpersoner og bedrifter bosatt eller som driver virksomhet innenfor Ren Røros’s konsesjonsområde og som er energikunder hos Ren Røros AS. Hver aksjonær kan eie inntil 25 aksjer hver.
•    21 580 B-aksjer som eies av Røros kommune.
A og B-aksjer har samme rettigheter med mindre annet er bestemt i vedtektene.


HVA GJØR VI VED SKIFTE AV AKSJONÆR?:


1.    Ren Røros AS har pr i dag ingen aksjeforhandler, så om man ønsker å selge aksjene man har i REV må man ordne dette selv.
2.    Når det er bestemt hvem som skal arve/kjøpe aksjene, må et aksjetransportskjema fylles ut (link til skjemaet finnes her). Det må være et skjema for hver arving, og kopi av skifteattest må vedlegges. Skjemaet må signeres ihht skifteattest.
3.    Når REV har mottatt ferdig utfylt aksjetransportskjema, behandles transaksjonen i styret.
4.    Når transaksjonen er ferdig behandlet i styret, får aksjonær tilsendt et aksjebevis, evt et brev om hvorfor transaksjonen ble avvist.

Transportskjemaene sendes:

Ren Røros AS
v/Hilde Munkvold
Osloveien 16B
7374 Røros

LIGNINGSVERDIER:

Ligningsverdi for 2018: 9 020,37 pr aksje (1)
Ligningsverdi for 2017: 8 119,38 pr aksje
Ligningsverdi for 2016: 8 606,40 pr aksje
Ligningsverdi for 2015: 10 522,80 pr aksje
Ligningsverdi for 2014: 12 562,14 pr aksje
Ligningsverdi for 2013: 12 130,16 pr aksje

(1) Det er utbetalt NOK 50 per aksje i utbytte for 2017, utbetalt i 2018 (skal med i selvangivelsen for 2018).

Last ned:

Ren Røros

Ren Røros (tidl. Røros E-verk) er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Rørossamfunnet, eies av Rørossamfunnet og leverer sine produkter til Rørossamfunnet.

Les videre...

Ren Røros RGB

Komme i kontakt med oss

Osloveien 16B, 7374 Røros

Postboks 305, 7361 Røros

72 41 48 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Røros E-verk, Postboks 305, 7361 Røros | Tlf 72 41 48 00 | Faks 72 41 48 01 | E-post | Org. nr. 915591302