Bioenergi

fjernvarmesentraler

Varmesentral
Bilder: Ulvstuggu varmesentral, Røros
biovarme0021.jpg
Vi har i dag 6 fjernvarmesentraler i drift i vårt område Av disse er en plassert på Os, og fem i Røros sentrum.

Disse produserer tilsammen ca 17 GWh fjernvarme basert på en kombinasjon av trepellets, strøm og olje. Det er tilknyttet tilsammen ca 40 kunder til anleggene.
I forbindelse med etableringen av Røros Rehabiliteringssenter i regi av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) ble Ulvstugguhaugen varmesentral bygget. Senteret skulle innholde et oppvarmet areal på 12.980 m² med et energibehov på hele 2,5 GWh eller et effektuttak på varme lik 1.400 kW.

Varmesentraler i drift

 • Ulvstuggu, Røros
 • Røros Syd
 • Røros Vest
 • Os i Østerdalen
 • Åstjønna, Røros

Alle varmesentralene som tilhører Røros Elektrisitetsverk AS samt kundesentraler, kontrolleres og overvåkes fra elektrisitetsverkets driftsentral.

Alle anleggene er dermed fjernstyrt

18%

Ulvstuggu varmesentral, 3,1 GWh

21%

Åstjønna varmesentral, 3,6 GWh

21.2%

Røros Vest varmesentral, 3,7 GWh

16.3%

Røros Syd varmesentral, 2,9 GWh

21%

Os varmesentral, 3,6 GWh

Fakta om biobrensel
Pellets er laget av treflis som under trykk er presset sammen til små sylindriske staver (6 eller 8 mm) uten bruk av bindemiddel. De kan variere i størrelse (lengde) fra 5 til 20 mm, og brukes som brensel i kaminer og fyrkjeler. Bruk av fossile brensler som olje og kull bidrar til drivhuseffekt. Varme fra biobrensel medfører verken økte CO2-utslipp eller forurensning av miljøet. Det offentlige krever naturlig nok heller ikke noen form for miljøavgifter.

Kjeler utnytter energien i biobrensel svært godt. For et gitt energibehov krever biobrensel ca. 1/3 av lagervolumet i forhold til ved. Sammenligner vi pellets med bruk av olje, krever biobrensel omtrent dobbelt så stor lagerplass.
Fordeler med biobrensel sammenlignet med olje
 • Enkelt å frakte og håndtere
 • God lagringsevne
 • Brukes i automatiske fyringsanlegg på lik linje som fyringsolje og parafin
 • Håndteres i lukkede systemer som gir lite støv
 • Et brensel som erstatter parafin og fyringsolje
 • Fornybart og CO2-nøytralt
 • Miljøvennlig
 • Bruk av biobrensel gir god ressursøkonomi
 • Ca. 30 % høyere energigehalt enn flis

Ren Røros

Ren Røros (tidl. Røros E-verk) er en tradisjonsrik bedrift i stadig utvikling. Bedriften er skapt av Rørossamfunnet, eies av Rørossamfunnet og leverer sine produkter til Rørossamfunnet.

Les videre...

Ren Røros RGB

Komme i kontakt med oss

Osloveien 16B, 7374 Røros

Postboks 305, 7361 Røros

72 41 48 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Røros E-verk, Postboks 305, 7361 Røros | Tlf 72 41 48 00 | Faks 72 41 48 01 | E-post | Org. nr. 915591302